I Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej

Data
13.04.2023, godz. 09:00-17:00,
14.04.2023, godz. 09:00-15:30
Miejsce

• online: za pośrednictwem platformy edukacyjnej WIL
• stacjonarnie: Centrum Konferencyjne EDU WIL, ul. Szyperska 14, piętro 2, wejście E

Dla kogo
lekarze
pielęgniarki
ratownicy medyczni
Program

Dzień I

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji, lek. Marcin Karolewski

Sesja I | Ostre stany internistyczne
prowadzący sesję dr hab. n. med. Maciej Cymerys
09:15 – 09:45 Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, dr hab. n. med. Maciej Cymerys
09:45 – 10:15 Ostre powikłania cukrzycy, dr n.med. Joanna Dytfeld
10:15 – 10:45 Zaburzenia rytmu serca, dr n. med. Paweł Nowinka
10:45 – 11:00 Przerwa

Sesja II | Pacjent w SOR…
prowadzący sesję dr n. med. Patryk Konieczka
11:00 – 11:30 …nieprzytomny (udar, odwodnienie, śpiączka, padaczka), lek. Marcin Czekała
11:30 – 12:00 …z dusznością (POCHP, astma, niewydolność serca, zatorowość płucna), lek. Jakub Olszewski
12:00 – 12:30 …z bólem w klatce piersiowej (zawał, tętniak, zapalenie opłucnej), lek. Mateusz Mazur
12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 13:30 Debata: Kiedy SOR będzie SORem (debata o znaczeniu SOR w systemie, świadomość pacjenta)

Sesja III | Kominek radiologiczny
prowadzący sesję dr n. med. Wojciech Kociemba
13:30 – 14:00 Urazy, dr n. med. Wojciech Kociemba
14:00 – 14:30 Diagnostyka obrazowa OUN w SOR, lek. Anna Kłusek-Zielińska
14:30 – 15:00 Diagnostyka obrazowa klatki piersiowej w SOR, dr n. med. Wojciech Kociemba
15:00 – 15:15 Przerwa

Sesja IV | Repetytorium z ALS
prowadzący sesję dr n. med. i n. o zdr. Marcin Rybakowski
15:15 – 16:00 VORTEX – trudne drogi oddechowe, dr n. med. Paweł Panieński
16:00 – 16:45 Wytyczne ERC 2021 czyli co się zmieniło, dr n. med. i n. o zdr. Marcin Rybakowski
16:45 – 17:00 Dyskusja i podsumowanie I dnia konferencji

Dzień II

09:00 – 09:15 Otwarcie II dnia konferencji, lek. Marcin Karolewski

Sesja I | Wypadki komunikacyjne
prowadzący sesję lek. Marcin Karolewski
09:15 – 09:45 Wypadek komunikacyjny – co zrobić na miejscu zdarzenia, rat. med. mgr Karol Juskowiak
09:45 – 10:15 Postępowanie w SOR, dr n. med. Tomasz Kłosiewicz
10:15 – 10:45 Wypadek masowy, zagrożenia terrorystyczne, lek. Maciej Świt
10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 11:30 Debata: Prawa lekarza i prawa pacjenta w SOR (czy w SOR jest czas na prawa pacjenta)

Sesja II | Medycyna pola walki/Medycyna katastrof
prowadzący sesję ppłk rez. dr hab. n. med. prof. UM Mariusz Goniewicz
11:30 – 12:00 Podstawowe zasady segregacji, ewakuacji i pomocy medycznej według doktryny NATO, płk rez. dr n. med. Stefan Antosiewicz
12:00 – 12:30 Wojskowe mobilne placówki medyczne – doświadczenia z Göksun, kpt. lek. Olga Lewandowska, por. lek. Elżbieta Surdek
12:30 – 13:00 Katastrofy naturalne – organizacja akcji ratunkowej. Fakty i mity. ppłk rez. dr hab. n. med. prof. UM Mariusz Goniewicz
13:00 – 13:30 Przerwa

Sesja III | Zagrożenia terrorystyczne i czasu wojny
prowadzący sesję ppłk rez. dr hab. n. med. prof. UM Mariusz Goniewicz
13:30 – 14:00 Zagrożenia związane z użyciem broni biologicznej, gen. bryg. rez. dr n. med. Andrzej Trybusz
14:00 – 14:30 Zagrożenia związane z użyciem broni jądrowej, kpt. Łukasz Romaniuk
14:30 – 15:00 Wybrane zagrożenia związane z bojowym wykorzystaniem nurków i ich implikacje dla systemu (wojskowej) służby zdrowia, kmdr por. rez. dr n. med. Maciej Konarski
15:00 – 15:30 Dyskusja i zakończenie konferencji

Prelegenci

Komitet naukowo-organizacyjny:
lek. Marcin Karolewski
ppłk rez. dr hab. n. med. prof. UM Mariusz Goniewicz
dr n. med. i n. o zdr. Marcin Rybakowski
dr n. med. Patryk Konieczka
dr hab. n. med. Maciej Cymerys
dr n. med. Wojciech Kociemba

Sylwetki prelegentów

lek. Marcin Karolewski
Pomysłodawca i współorganizator konferencji. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Rzecznik Praw Lekarza WIL, członek Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Komisji ds. Szpitalnictwa Naczelnej Rady Lekarskiej. Zastępca dyrektora ds. medycznych w latach 2016 -2021 w Szpitalu powiatowym w Trzciance. Specjalista chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii, w trakcie specjalizacji z geriatrii. Kierownik Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego WSDNIPC „Dziekanka” w Gnieźnie.

dr hab. n. med. Maciej Cymerys
Członek komitetu naukowo-organizacyjnego konferencji. Specjalista chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii. Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych oraz ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 16/18. Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych w Wielkopolsce.

dr n.med. Joanna Dytfeld
Specjalistka chorób wewnętrznych oraz diabetologii. Wykładowca w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 16/18.

dr n. med. Paweł Nowinka
Specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii. Wykładowca w Klinice Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ordynator Oddziału Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji przy ul. Grunwaldzkiej 16/18.

dr n. med. Patryk Konieczka
Członek komitetu naukowo-organizacyjnego konferencji. Specjalista Medycyny Ratunkowej. Zastępca kierownika SOR w Wielkopolskim Centrum Pediatrii, adiunkt w Zakładzie Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Prezes Porozumienia Lekarzy Medycyny Ratunkowej, propagator i pasjonat medycyny ratunkowej.

lek. Marcin Czekała
Rezydent w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej. Popularyzuje nowoczesną medycynę współtworząc blog „Twój Dyżur”, współtwórca popularnego kanału YouTube „Najprościej mówiąc” promującego wiedzę medyczną w przystępny sposób.

lek. Jakub Olszewski
Rezydent w trakcie ostatniego roku specjalizacji z medycyny ratunkowej. Popularyzuje nowoczesną medycynę współtworząc blog „Twój Dyżur”, prezes Fundacji Rozwoju i Promocji Medycyny Ratunkowej.

lek. Mateusz Mazur
Rezydent w trakcie specjalizacji z medycyny ratunkowej. Pasjonat medycyny ratunkowej od wczesnych lat studiów, wieloletni przewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej, laureat ogólnopolskich zawodów w symulacjach medycznych, obecnie wykładowca Zakładu Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

dr n. med. Wojciech Kociemba
Członek komitetu naukowo-organizacyjnego konferencji. Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu w 1994 r. Przez większość życia zawodowego związany był ze Szpitalem Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, pracował jako asystent i adiunkt w Katedrze Radiologii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ucząc studentów swojej Alma Mater oraz studentów anglojęzycznych. Obecnie pracuje w Zakładzie Radiologii jako kierownik pracowni TK i MR w Centrum Medycznym HCP. Jest także Neuroradiologiem Zabiegowym certyfikowanym przez Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, aktywny na polu leczenia wad naczyniowych mózgowia.

lek. Anna Kłusek-Zielińska
Specjalista Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Ukończyła studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w 2011 r. Szkolenie specjalizacyjne odbywała w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, którego Zakład Radiologii specjalizuje się szczególnie w diagnostyce chorób jamy brzusznej, neuroradiologii, laryngologii, onkologii oraz diagnostyce endokrynologicznej. Od 2017 do 2020 r. pracowała jako asystent w Katedrze Radiologii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2020 r. pracuje jako radiolog w Centrum Medycznym HCP w Zakładzie Radiologii, gdzie kierownikiem jest dr n. med. Wojciech Kociemba. Aktywnie uczestniczy w licznych kongresach i konferencjach z zakresu radiologii, stale podnosząc swoje kompetencje zawodowe.

dr n. med. i n. o zdr. Marcin Rybakowski
Członek komitetu naukowo-organizacyjnego konferencji. Ratownik medyczny/pielęgniarz. Pracownik zakładu Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dyrektor i instruktor kursów PRC i ERC – BLS/AED, ALS, ILS, EPALS, EPILS.

dr n. med. Paweł Panieński
Specjalista w anestezjologii i intensywnej terapii. Pracownik dydaktyczny Zakładu Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wieloletni kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala w Nowym Tomyślu oraz Szpitala MSWiA w Poznaniu. W latach 2001-2018 lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Obecnie pracownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu i Szpitala im. K. Marcinkowskiego w Gostyniu. Instruktor kursów PRC i ERC, ukończył kurs NAEMT TCCC – CLS.

rat. med. mgr Karol Juskowiak
Ratownik Medyczny. Instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji. Wykładowca akademicki w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od 2005 roku pracujący w Zespołach Ratownictwa Medycznego.

dr n. med. Tomasz Kłosiewicz
Lekarz rezydent medycyny ratunkowej. Adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej.

lek. Maciej Świt
Lekarz specjalista medycyny ratunkowej, wykonujący pracę na wielu szpitalnych oddziałach ratunkowych, aktualnie koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu w Puszczykowie. Nieprzerwanie od dnia 1 lipca 2015 roku pełni rolę Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

ppłk rez. dr hab. n. med. prof. UM Mariusz Goniewicz
Współorganizator konferencji. Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej. Pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, twórca i wieloletni Kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego. Autor planów i programów nauczania w zakresie pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego, medycyny katastrof, zarządzania kryzysowego i wypadków przy pracy. Autor licznych publikacji naukowych i podręczników. Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członek Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii. Członek Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich. W latach 2004-2008 ekspert komisji Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania standardów nauczania na kierunku ratownictwo medyczne, w latach 2000-2006 ekspert komisji Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w latach 2011-2012 ekspert komisji Ministerstwa Zdrowia ds. podstawy programowej kształcenia w zawodach. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, od 2009 r. członek Zespołu Kierunków Studiów Medycznych. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, Przewodniczący Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej, członek Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przewodniczący Ośrodka Bioetyki Naczelnej Izby Lekarskiej. Wolontariusz Polskiego Czerwonego Krzyża, członek komisji pierwszej pomocy Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, członek Okręgowej Rady Reprezentantów.

płk rez. dr n. med. Stefan Antosiewicz
Lekarz organizacji ochrony zdrowia wojsk, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami osobowymi w ochronie zdrowia oraz zarządzania innowacją w ochronie zdrowia, a także kursów NATO. W latach 1997-2018 reprezentował Polskę w różnych gremiach roboczych Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przez wiele lat kierował Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego, pełnił także funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON. Autor i współautor ponad 100 prac – w tym artykułów i wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych. W latach 2014-2022 wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej, od 2022 r. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej oraz członek Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej.

kpt. lek. Olga Lewandowska
W trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii. Służbę wojskową odbywa w 2 Wojskowym Szpitalu Polowym we Wrocławiu. Zawodowo zainteresowana znieczuleniami regionalnymi i bezpieczeństwem pacjenta. Po godzinach najchętniej muzykuje, uczy się języków, wędruje w towarzystwie dwu- i czworonożnych przyjaciół.

gen. bryg. rez. dr n. med. Andrzej Trybusz
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. W 1989 uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Pełnił służbę na wielu stanowiskach w jednostkach wojskowych oraz dywizji i okręgu wojskowym, a następnie w Zarządzie Służby Zdrowia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W latach 1998 – 2001 zajmował stanowisko Szefa Zarządu – Szefa Służby Zdrowia Wojska Polskiego pełniąc jednocześnie funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej. W 1998 r. mianowany na stopień generała brygady. W 2001 r. powołany na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Funkcję tą pełnił do 2006 r. ,a następnie w latach 2006 – 2020 był Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. W latach 2007 – 2009 adiunkt w Katedrze Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a w latach 2009 – 2012 wykładowca w Lubuskiej Wyższej Szkole Zdrowia Publicznego. Aktualnie zatrudniony w Akademii Kaliskiej na stanowisku profesora wizytującego. Lekarz psychiatra, specjalista w dziedzinie epidemiologii, zdrowia publicznego, organizacji ochrony zdrowia.

kpt. Łukasz Romaniuk
Obecnie pełni obowiązki Kierownika Cyklu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia (CBRN) i epidemiologii wojskowej w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Z wykształcenia diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją laboratoryjnej toksykologii medycznej. Specjalista CBRN (zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych). Dodatkowo instruktor NAEMT TCCC (NAEMT Tactical Combat Casualty Care) – posiada tytuł instruktora ratownika pola walki. W Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi jest odpowiedzialny za prowadzenie kursów związanych z udzielaniem pomocy poszkodowanym bronią masowego rażenia oraz toksycznymi środkami przemysłowymi.

kmdr por. rez. dr n. med. Maciej Konarski
Specjalista pulmonologii i medycyny nurkowej. Konsultant medyczny w Katedrze Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Były adiunkt w Zakładzie Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej z siedzibą w Gdyni Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W latach 1998-2005 stały przedstawiciel/konsultant medyczny z ramienia Szefostwa Ratownictwa Morskiego Marynarki Wojennej (MW) do prac w ramach Wojskowej Agencji Standaryzacji (MAS) przy Kwaterze Głównej NATO w Brukseli; grupy robocze: UDWG (Underwater Diving Working Group) oraz SMERWG (Submarine Escape and Rescue Working Group). W latach 2009-2014 konsultant Wojskowej Służby Zdrowia w zakresie Medycyny Transportu. W latach 2011-2019 członek Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków przy Urzędzie Morskim w Gdyni. W latach 2013-2016 Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.

Zapisy

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.
Zapisy do 11 kwietnia 2023 do godz. 18:00.

Cena

Konferencja dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Wojskowej Izby Lekarskiej bezpłatna.
Pozostałe osoby: uczestnictwo online 100 zł, uczestnictwo stacjonarnie 250 zł.

Płatność na konto CUWIL:
Bank BGŻ BNP Paribas
93 1600 1462 1836 6402 7000 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać kod: 1E/04/23
Wpłaty należy dokonać do 11 kwietnia 2023.

Kontakt

eduwil@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 405

Informacje dodatkowe

punkty edukacyjne:
lekarze: 12
ratownicy medyczni: 16

Patronaty

Organizator

Patronat

Patronat medialny