I Ogólnopolska Konferencja Medycyny Ratunkowej

Data
13.04.2023, godz. 09:00-17:00,
14.04.2023, godz. 09:00-15:30
Miejsce

• online: za pośrednictwem platformy edukacyjnej WIL
• stacjonarnie: Centrum Konferencyjne EDU WIL, ul. Szyperska 14, piętro 2, wejście E

lekarze
pielęgniarki
ratownicy medyczni
Program

Dzień I

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji, lek. Marcin Karolewski

Sesja I | Ostre stany internistyczne
prowadzący sesję dr hab. n. med. Maciej Cymerys
09:15 – 09:45 Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, dr hab. n. med. Maciej Cymerys
09:45 – 10:15 Ostre powikłania cukrzycy, w trakcie ustalania
10:15 – 10:45 Zaburzenia rytmu serca, w trakcie ustalania
10:45 – 11:00 Przerwa

Sesja II | Pacjent w SOR…
prowadzący sesję dr n. med. Patryk Konieczka
11:00 – 11:30 …nieprzytomny (udar, odwodnienie, śpiączka, padaczka), lek. Marcin Czekała
11:30 – 12:00 …z dusznością (POCHP, astma, niewydolność serca, zatorowość płucna), lek. Jakub Olszewski
12:00 – 12:30 …z bólem w klatce piersiowej (zawał, tętniak, zapalenie opłucnej), lek. Mateusz Mazur
12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 13:30 Debata: Kiedy SOR będzie SORem (debata o znaczeniu SOR w systemie, świadomość pacjenta)

Sesja III | Kominek radiologiczny
prowadzący sesję dr n. med. Wojciech Kociemba
13:30 – 14:00 Urazy, w trakcie ustalania
14:00 – 14:30 Diagnostyka obrazowa OUN w SOR, w trakcie ustalania
14:30 – 15:00 Diagnostyka obrazowa klatki piersiowej w SOR, w trakcie ustalania
15:00 – 15:15 Przerwa

Sesja IV | Repetytorium z ALS
prowadzący sesję dr n. med. i n. o zdr. Marcin Rybakowski
15:15 – 16:00 VORTEX – trudne drogi oddechowe, dr n. med. Paweł Panieński
16:00 – 16:45 Wytyczne ERC 2022 czyli co się zmieniło, dr n. med. i n. o zdr. Marcin Rybakowski
16:45 – 17:00 Dyskusja i podsumowanie I dnia konferencji

Dzień II

09:00 – 09:15 Otwarcie II dnia konferencji, lek. Marcin Karolewski

Sesja I | Wypadki komunikacyjne
prowadzący sesję lek. Marcin Karolewski
09:15 – 09:45 Wypadek komunikacyjny – co zrobić na miejscu zdarzenia, rat. med. mgr Karol Juskowiak
09:45 – 10:15 Postępowanie w SOR, dr n. med. Tomasz Kłosiewicz
10:15 – 10:45 Wypadek masowy, zagrożenia terrorystyczne, w trakcie ustalania
10:45 – 11:00 Przerwa

11:00 – 11:30 Debata: Prawa lekarza i prawa pacjenta w SOR (czy SOR jest czas na prawa pacjenta)

Sesja II | Medycyna pola walki/Medycyna katastrof
prowadzący sesję ppłk. rez. dr hab. n. med. prof. UM Mariusz Goniewicz
11:30 – 12:00 Podstawowe zasady segregacji, ewakuacji i pomocy medycznej według doktryny NATO, płk. rez. dr n. med. Stefan Antosiewicz
12:00 – 12:30 Wojskowe mobilne placówki medyczne – doświadczenia z Göksun, kpt. lek. Olga Lewandowska, por. lek. Elżbieta Surdek
12:30 – 13:00 Katastrofy naturalne – organizacja akcji ratunkowej. Fakty i mity. ppłk. rez. dr hab. n. med. prof. UM Mariusz Goniewicz
13:00 – 13:30 Przerwa

Sesja III | Zagrożenia terrorystyczne i czasu wojny
prowadzący sesję ppłk. rez. dr hab. n. med. prof. UM Mariusz Goniewicz
13:30 – 14:00 Zagrożenia związane z użyciem broni biologicznej, gen. bryg. rez. dr n. med. Andrzej Trybusz
14:00 – 14:30 Zagrożenia związane z użyciem broni jądrowej, kpt. Łukasz Romaniuk
14:30 – 15:00 Wybrane zagrożenia związane z bojowym wykorzystaniem nurków i ich implikacje dla systemu (wojskowej) służby zdrowia, kmdr por. rez. dr n. med. Maciej Konarski
15:00 – 15:30 Dyskusja i zakończenie konferencji

Prelegenci

Komitet naukowo-organizacyjny:
lek. Marcin Karolewski
ppłk. rez. dr hab. n. med. prof. UM Mariusz Goniewicz
dr n. med. i n. o zdr. Marcin Rybakowski
dr n. med. Patryk Konieczka
dr hab. n. med. Maciej Cymerys
dr n. med. Wojciech Kociemba

Zapisy

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.
Zapisy do 10 kwietnia 2023.

Cena

Konferencja dla członków Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz Wojskowej Izby Lekarskiej bezpłatna.
Pozostałe osoby: uczestnictwo online 100 zł, uczestnictwo stacjonarnie 250 zł.

Płatność na konto CUWIL:
Bank BGŻ BNP Paribas
93 1600 1462 1836 6402 7000 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać kod: 1E/04/23
Wpłaty należy dokonać do 10 kwietnia 2023.

Kontakt

eduwil@wil.org.pl
tel. 61 852 58 60 wew. 405

Informacje dodatkowe

punkty edukacyjne:
lekarze: 12
ratownicy medyczni: 16

Patronaty

Organizator

Patronat

Patronat medialny