Licówki bezpośrednie – idealny kompozyt w epoce „bondingu”

Data
27.05.2023, godz. 09:00 – 15:30
Miejsce

Hotel ILONN,
ul. Szarych Szeregów 16, Poznań

lekarze dentyści
Program

Część teoretyczna: 9:00-12:00

I. Omówienie roli kompozytów i adhezji we współczesnej stomatologii estetycznej.
Czy biel jest gwarancją atrakcyjnego uśmiechu?
• Od amalgamatu do kompozytu – koniec ery Blacka.
• Koncepcja bezinwazyjnego leczenia estetycznego.
• Stomatologia adhezyjna – rola bondu.
• Wypełnienie pośrednie czy bezpośrednie?
• Co to jest bonding?
• Dobór koloru.
• Wybielanie zębów a adhezja.

II. Kompozyt udający ceramikę. Prawda czy fałsz?
• Wax-up i mock-up czyli rola laboratorium protetycznego.
• Perfekcyjny model i matryca – analogowy czy cyfrowy?
• Powtarzalność i przewidywalność.
• Rola skalpela w konturowaniu kształtu zęba.
• Kropka nad „i” czyli efekt lustra.
• Czas przeżycia i pielęgnacja uzupełnień estetycznych.
• Opis przypadku.

Przerwa 12:00-12:30

Część praktyczna: 12:30-15:30

Ćwiczenia na modelach
Odbudowa bezpośrednia kompozytem na bazie krzemianu cyrkonu krok po kroku na modelu cyfrowym i matrycy drukowanej. Każdy z uczestników wykona minimum dwie licówki bezpośrednie. Metoda pracy przedstawiona podczas warsztatu jest sprawdzona w wieloletniej praktyce lekarza prowadzącego.
• Technika izolacji zębów
• Aplikacja kompozytu do matrycy silikonowej
• Wstępna obróbka i wykończenie gotowej licówki kompozytowej
• Indywidualne wskazówki i ocena każdego etapu pracy

Prelegenci

lek. dent. Małgorzata Ostrowska

Zapisy

Poprzez e-mail: k.chojnacka@poldent.pl

Cena

członkowie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: 1 600 zł,
członkowie pozostałych izb lekarskich: 1 800 zł

Kontakt

Karolina Chojnacka, 605 221 120, e-mail: k.chojnacka@poldent.pl

Informacje dodatkowe

6 punktów edukacyjnych