I Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa „Współczesne wyzwania bioetyki”

Data
14.10.2023, godz. 10:00 - 15:00
Miejsce

Hotel Ibis Styles,
ul. Chrobrego 20, Gniezno

Dla kogo
inne zawody
lekarze
lekarze dentyści
Program

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji, dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz prof. UM, Przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL, lek. Marcin Karolewski, Wiceprezes ORL WIL

SESJA I | BIOETYKA I PRAWO CZ. 1
Prowadzący sesję: dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz prof UM, prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
10:10 – 10:30 Funkcjonowanie komisji bioetycznych w kontekście aktualnych przepisów prawnych, dr n. med. Rafał Staszewski – Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych
10:30 – 10:50 Rola komisji bioetycznej w ocenie rzetelności i bezpieczeństwa eksperymentów medycznych z udziałem ludzi, dr hab. n. hum. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ
10:50 – 11:10 Kodeks Etyki Lekarskiej, dr n. med. Artur de Rosier, przewodniczący Komisji Etyki NRL
11:10 – 11:15 Przerwa

SESJA II | BIOETYKA I PRAWO CZ. 2
Prowadzący sesję: prof. dr hab. n. pr. Joanna Haberko, dr n. med. Krzysztof Kordel
11:15 – 11:25 Zasady realizacji obowiązku informacyjnego w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dr hab. n. pr. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, UWr
11:25 – 11:35 Zasady udzielania zgody na badanie kliniczne i eksperyment medyczny, dr n. pr. Urszula Drozdowska, UB
11:35 – 11:45 Eksperyment „probówkowy” – najistotniejsze problemy prawne, dr hab. n. pr. Tomasz Sroka, UJ
11:45 – 11:55 Co trzeba zmienić w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i w Ustawie o badaniach klinicznych?, prof. dr hab. n. pr. Joanna Haberko, UAM
11:55 – 12:45 Dyskusja i podsumowanie sesji
12:45 – 13:00 Przerwa

SESJA III | PRAWA CZŁOWIEKA A WYZWANIA BIOETYCZNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
Prowadzący sesję: dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski prof UM, prof. dr hab. n. med. Michał Witt
13:00 – 13:20 Ograniczenia związane z etycznym i prawnym zakazem komercjalizacji ludzkiego materiału biologicznego, dr. hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UM
13:20 – 13:40 Eksperyment medyczny a eksperyment na człowieku, dr hab. n. med. Krzysztof Siemianowicz, ŚUM
13:40 – 14:00 Ochrona prywatności w badaniach genomicznych, prof. dr hab. n. med. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
14:00 – 14:20 Sztuczna inteligencja w badaniach klinicznych, dr hab. n. med. Jarosław Sak, prof. UM
14:20 – 14:40 Czytelność kwestionariusza zgody na badania kliniczne, dr Agata Bloswick, UJ
14:40 – 15:00 Dyskusja i zakończenie konferencji

15:00 – 16:00 Lunch

Zapisy

Formularz zgłoszeniowy
Zapisy przyjmowane są do 6 października 2023 r.

Cena

250 zł

Opłaty należy uiścić do  6 października 2023 r. na konto WIL:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 4 w Poznaniu:
45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
W tytule przelewu prosimy wpisać kod kursu: 4W/10/23

Informacje dodatkowe

lekarze i lekarze dentyści: 5 punktów edukacyjnych

Organizatorzy: