I Ogólnopolska Konferencja Toksykologiczna

Data
17.11.2022, godz. 09:00 - 15:00
Miejsce

Wydarzenie hybrydowe
• stacjonarnie: Centrum Konferencyjne EDU WIL ul. Szyperska 14 w Poznaniu
• online: za pośrednictwem platformy edukacyjnej WIL – link do platformy kursy.wil.org.pl

Dla kogo
lekarze
Program

Sesja I | Metalurgia

09:00 – 09:15 Otwarcie konferencji
lek. Marcin Karolewski

09:15 – 09:45 Zatrucia rtęcią – fakty i mity
dr n. med. Magdalena Łukasik-Głębocka

09:45 – 10:15 Ostre i przewlekłe zatrucia ołowiem
dr n. med. Eryk Matuszkiewicz

10:15 – 10:45 Diagnostyka zatruć metalami ciężkimi
dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta

10:45 – 11:00 Przerwa

Sesja II | Zielona sesja

11:00 – 11:30 Co w wodzie piszczy?
dr hab. Monika Derda

11:30 – 12:00 Problem smogu
dr n. med. Piotr Dąbrowiecki

12:00 – 12:30 Przerwa na lunch

Sesja III | Medycyna wojskowa

12:30 – 13:00 Choroby wywołane przez czynniki broni biologicznej
gen. bryg. dr n. med. Andrzej Trybusz

13:00 – 13:30 Medycyna cywilna w obliczu wojny i ataków terrorystycznych – aspekty praktyczne
płk rez. dr n. med. Robert Brzozowski, mł. kpt. rez. mgr Małgorzata Maluty

13:30 – 14:00 Broń masowego rażenia – leczenie pacjentów narażonych na promieniowanie
kpt. Łukasz Romaniuk

14:00 – 14:30 Broń chemiczna – gazy bojowe i inne
ppłk dr n. biol. Marek Brytan

14:30 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prelegenci

lek. Marcin Karolewski
Pomysłodawca i organizator konferencji. Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, a także Rzecznik Praw Lekarza WIL. Specjalista chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii, w trakcie specjalizacji z geriatrii. Kierownik Oddziału Wewnętrznego Psychosomatycznego WSDNIPC „Dziekanka” w Gnieźnie.

dr n. med. Magdalena Łukasik-Głębocka
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista toksykologii klinicznej i medycyny pracy. Kierownik Oddziału Toksykologii im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant wojewódzki w dziedzinie toksykologii klinicznej dla województwa wielkopolskiego.

dr n. med. Eryk Matuszkiewicz
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalista chorób wewnętrznych i toksykologii klinicznej. Lekarz Oddziału Toksykologii im. dr Wandy Błeńskiej z Ośrodkiem Informacji Toksykologicznej, asystent w Katedrze i Zakładzie Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, lekarz zespołów specjalistycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

dr n. farm. Karina Sommerfeld-Klatta
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej, diagnosta laboratoryjny, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Absolwentka Podyplomowych Studiów „Analityka Chemiczna” na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprzewodnicząca Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

dr hab. n. med. Monika Derda
Doktor habilitowany nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna; diagnosta laboratoryjny; specjalista z zakresu parazytologii i biologii medycznej. Od 28 lat związana z Katedrą i Zakładem Biologii i Parazytologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, od 2019 roku kierownik Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, The American Society For Microbiology oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Współautorka 110 prac w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych; współwykonawca 3 grantów KBN. Laureatka 8 zespołowych nagród JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii z Kliniki Chorób Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie; Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP, Członek Zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Członek Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i European Respiratory Society. Wyróżniony nagrodą Św. Kamila w kategorii: pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych oraz tytułem ambasadora rozwoju profilaktyki zdrowia w Polsce przez Program ONZ ds. Rozwoju. Autor i współautor ponad 50 artykułów naukowych IF – 50 IH-10 oraz podręczników dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu leczenia astmy i POChP.

dr n. med. Andrzej Trybusz
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Pełnił służbę na wielu stanowiskach w jednostkach wojskowych oraz dywizji i okręgu wojskowym, a następnie w Zarządzie Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP. W latach 1998 – 2001 zajmował stanowisko Szefa Zarządu – Szefa Służby zdrowia WP pełniąc jednocześnie funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej. W 1998 r. mianowany na stopień generała brygady. W 2001 r. powołany na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. Funkcję tą pełnił do 2006 r., a następnie w latach 2006 – 2020 był Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. Lekarz psychiatra, specjalista w dziedzinie epidemiologii, zdrowia publicznego, organizacji ochrony zdrowia.

płk rez. dr n. med. Robert Brzozowski
Specjalista chirurgii ogólnej, twórca i kierownik Zakładu Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie do 2016 r. Szczególnie zainteresowany chirurgią urazową oraz obrazowaniem ultrasonograficznym. W latach 2010 – 2014 pracował w Szpitalu Polowym Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. W czasie XII zmiany był dowódcą szpitala polowego. Za doświadczenia medyczne zdobyte podczas służby w Afganistanie i powołanie Zakładu Medycyny Pola Walki został wyróżniony Buzdyganem. W latach 2016 – 2018 kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej 5-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu chirurgii ogólnej, torakochirurgii i medycyny pola walki.

mł. kpt. rez. mgr Małgorzata Maluty
Prawnik i ratownik medyczny, specjalista zarządzania zdrowiem publicznym. Od 2004 roku wykładowca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie i Medycyny Praktycznej. W latach 2005 – 2022 funkcjonariusz Straży Granicznej, a następnie oficer Państwowej Straży Pożarnej. W latach 2016 – 2022
z-ca dowódcy medycznego Polskiej Grupy Poszukiwawczo – Ratowniczej USAR Poland. Od 2016 roku specjalista Europejskiego Mechanizmu Ochrony Ludności w zakresie rozpoznania i zarządzania operacyjnego w katastrofach.

kpt Łukasz Romaniuk
Obecnie pełni obowiązki Kierownika Cyklu obrony przed bronią masowego rażenia (CBRN) i epidemiologii wojskowej w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Z wykształcenia diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją laboratoryjnej toksykologii medycznej. Specjalista CBRN (zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych). Dodatkowo instruktor NAEMT TCCC (NAEMT Tactical Combat Casualty Care) – posiada tytuł instruktora ratownika pola walki. W Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi jest odpowiedzialny za prowadzenie kursów związanych z udzielaniem pomocy poszkodowanym bronią masowego rażenia oraz toksycznymi środkami przemysłowymi.

ppłk dr n. biol. Marek Brytan
Chemik, toksykolog wojskowy, epidemiolog; Kierownik Zakładu Farmakologii i Toksykologii Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii; od ponad 20 lat zaangażowany w działalność naukową w dziedzinie toksykologii wojskowej; główny przedstawiciel w Panelu NATO STO Human Factors, krajowy koordynator CapTech CBRN & Human Factors Europejskiej Agencji Obrony, ekspert United Nations Secretary-General’s Mechanism for Investigation of Alleged Use of Chemical and Biological Weapons (UNSGM), członek grupy roboczej NATO CBRNMed WG.

Zapisy

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.
Zapisy do 16 listopada do godz. 8:00.

Cena

Konferencja sfinansowana ze środków WIL, dla członków WIL bezpłatnie.
Pozostałe osoby: uczestnictwo online 80 zł, uczestnictwo stacjonarnie 100 zł.

Płatność na konto CUWIL:
Bank BGŻ BNP Paribas
93 1600 1462 1836 6402 7000 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać kod konferencji: 3E/11/22
Wpłaty należy dokonać do 15 listopada 2022.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
eduwil@wil.org.pl, tel. 61 852 58 60 wew. 405

Informacje dodatkowe

5 punktów edukacyjnych

Patronaty

Organizator

Patronat