INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ

Szanowni Państwo!
Poniżej znajdą Państwo informacje na temat I Ogólnopolskiej Konferencji Praw Lekarza. Informacje te są aktualizowane na bieżąco.

Uczestnicy online – link dostępu od konferencji przesłany zostanie drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zapisów najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem wydarzenia.

Uczestnicy stacjonarni – miejsce wydarzenia: Centrum Konferencyjne EDU WIL w Poznaniu, ul. Szyperska 14, piętro 2, wejście E

• Zaświadczenia: Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zapisanie się na wydarzenie najpóźniej do 06.12.2023 do godz. 12:00 za pomocą formularza zapisów znajdującego się na stronie konferencji: I Ogólnopolska Konferencja Praw Lekarza. Zaświadczenia o uczestnictwie dostępne będą na platformie szkoleniowej WIL pod adresem: https://kursy.wil.org.pl/ najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia szkolenia. O dostępności zaświadczenia zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną.
Informacje dotyczące logowania:
W celu zalogowania do platformy należy:
– wejść na stronę https://kursy.wil.org.pl/
– wpisać login: w przypadku lekarzy/lekarzy dentystów loginem jest numer PWZ, w przypadku pozostałych osób loginem jest podany w formularzu adres e-mail
– wpisać hasło: hasłem jest 6 ostatnich cyfr numeru PESEL
– kliknąć „zaloguj się”
W przypadku problemów z logowaniem, prosimy o kontakt na adres: eduwil@wil.org.pl.

• Materiały
Na platformie szkoleniowej WIL (https://kursy.wil.org.pl/) dostępne będą także prezentacje prelegentów, którzy wyrazili zgodę na udostępnienie ich uczestnikom. Nagranie z konferencji nie będzie dostępne.