Data
13.10.2023 – 14.10.2023
Lokalizacja
Hotel Ibis Styles,
ul. Chrobrego 20, Gniezno

Program

Dzień 1
Warsztaty przedkonferencyjne dla przewodniczących lub zastępców przewodniczących Komisji Bioetycznych Okręgowych Izb Lekarskich

17:00 – 17:45 Debata I: Rola komisji bioetycznych w ocenie badań klinicznych w ramach Ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
Moderatorzy: dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz prof. UM, prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada, dr n. med. Krzysztof Kordel, dr hab. n. o zdr. Dorota Lasota

17:45 – 18:30 Debata II: Szkolenie członków komisji bioetycznych – wyzwania i możliwości
Moderatorzy: dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski prof. UM, dr hab. n. med. Wanda Stankiewicz prof. AM, dr n. med. Ryszard Golański

Dzień 2
Konferencja dla członków Komisji Bioetycznych oraz osób zainteresowanych tematyką wydarzenia (szczegóły i zapisy)

10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji, dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz prof. UM, Przewodniczący Ośrodka Bioetyki NRL, lek. Marcin Karolewski, Wiceprezes ORL WIL

SESJA I | BIOETYKA I PRAWO CZ. 1
Prowadzący sesję: dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz prof UM, prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

10:10 – 10:30 Funkcjonowanie komisji bioetycznych w kontekście aktualnych przepisów prawnych, dr n. med. Rafał Staszewski – Zastępca Prezesa ds. finansowania badań w Agencji Badań Medycznych
10:30 – 10:50 Rola komisji bioetycznej w ocenie rzetelności i bezpieczeństwa eksperymentów medycznych z udziałem ludzi, dr hab. n. hum. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. UŚ
10:50 – 11:10 Kodeks Etyki Lekarskiej, dr n. med. Artur de Rosier, przewodniczący Komisji Etyki NRL
11:10 – 11:15 Przerwa

SESJA II | BIOETYKA I PRAWO CZ. 2

Prowadzący sesję: prof. dr hab. n. pr. Joanna Haberko, dr n. med. Krzysztof Kordel

11:15 – 11:25 Zasady realizacji obowiązku informacyjnego w świetle ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dr hab. n. pr. Agata Wnukiewicz-Kozłowska, UWr
11:25 – 11:35 Zasady udzielania zgody na badanie kliniczne i eksperyment medyczny, dr n. pr. Urszula Drozdowska, UB
11:35 – 11:45 Eksperyment „probówkowy” – najistotniejsze problemy prawne, dr hab. n. pr. Tomasz Sroka, UJ
11:45 – 11:55 Co trzeba zmienić w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty i w Ustawie o badaniach klinicznych?, dr hab. n. pr. Joanna Haberko, UAM
11:55 – 12:45 Dyskusja i podsumowanie sesji
12:45 – 13:00 Przerwa

SESJA III | PRAWA CZŁOWIEKA A WYZWANIA BIOETYCZNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII

Prowadzący sesję: dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski prof UM, prof. dr hab. n. med. Michał Witt

13:00 – 13:20 Ograniczenia związane z etycznym i prawnym zakazem komercjalizacji ludzkiego materiału biologicznego, dr. hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UM
13:20 – 13:40 Eksperyment medyczny a eksperyment na człowieku, dr hab. n. med. Krzysztof Siemianowicz, ŚUM
13:40 – 14:00 Ochrona prywatności w badaniach genomicznych, prof. dr hab. n. med. Michał Witt, dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu
14:00 – 14:20 Sztuczna inteligencja w badaniach klinicznych, dr hab. n. med. Jarosław Sak, prof. UM
14:20 – 14:40 Czytelność kwestionariusza zgody na badania kliniczne, dr Agata Bloswick, UJ
14:40 – 15:00 Dyskusja i zakończenie konferencji
15:00 – 16:00 Lunch
Zapisy
Formularz zapisów
Zapisy przyjmowane są do 15 września 2023 r. do godziny 15:00
Cena
Koszt udziału Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących Komisji Bioetycznych wynosi 750 zł (w cenę wliczony jest nocleg ze śniadaniem, parking, udział w uroczystej kolacji, udział w warsztatach przedkonferencyjnych 13 października oraz udział w konferencji 14 października).

Opłaty należy uiścić do 15 września br. na konto WIL:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 4 w Poznaniu:
45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
W tytule przelewu prosimy wpisać kod kursu: 4W/10/23KB

Istnieje możliwość przyjazdu wraz z osobą towarzyszącą, wówczas do powyższej ceny obowiązuje dopłata w wysokości 300 zł, która obejmuje dopłatę za pokój 2-osobowy, a także udział w uroczystej kolacji.
Dodatkowe informacje
Warsztaty przedkonferencyjne, a także sama konferencja odbędą się w Hotelu Ibis Styles Gniezno, przy ul. Chrobrego 20.
Noclegi przewidziane są w Hotelu Pietrak Gniezno, przy ul. Chrobrego 3 (na deptaku).