ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych

Data
29.10.2022, godz. 8:00 – 18:30 oraz 30.10.2022, godz. 8:00 – 16:30
Miejsce

Centrum Konferencyjne EDU WIL ul. Szyperska 14 w Poznaniu
piętro 6, wejście E

lekarze
ratownicy medyczni
Program

Certyfikowane kursy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji: są to dwudniowe intensywne kursy dotyczące postępowania z pacjentami w stanach zagrożenia życia. Nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne. Ze względu na certyfikację forma czas i merytoryczna zawartość kursu jest taka sama w całej Unii Europejskiej, dlatego też uzyskany certyfikat jest ważny w całej Unii Europejskiej.
Tematyka kursu dotyczy miedzy innymi takich stanów jak, rozpoznanie poważnie chorego, wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych, zaburzenia rytmu serca, pacjent po urazie, resuscytacja, opieka poresuscytacyjna.

Prelegenci

mgr Marcin Rybakowski, mgr Ryszard Szpunar, mgr Karol Juskowiak

Zapisy

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.
Zapisy do 9 października 2022
Informujemy, że nie ma możliwości rezygnacji z kursu po dniu 9 października 2022 r. W przypadku braku uczestnictwa w wydarzeniu dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.

Cena

1 660 zł
Dla członków WIL możliwość refundacji kosztów w wysokości 30%. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku na stronie wil.org.pl/pomoc-materialna/.

Płatność na konto WIL:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 4 w Poznaniu
45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
W tytule przelewu prosimy wpisać kod kursu: 4W/10/22
Wpłaty należy dokonać do 9 października 2022.

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego WIL:
magdalena.walkowiak@wil.org.pl, tel. 61 852 58 60 wew. 405

Informacje dodatkowe

Punkty edukacyjne:
lekarze i lekarze dentyści: 14; ratownicy medyczni: 16