ALS – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dla osób dorosłych

Data
09.12.2023 godz. 8:00 – 18:30 oraz 10.12.2023, godz. 8:00 – 16:30
Miejsce

Centrum Konferencyjne EDU WIL ul. Szyperska 14 w Poznaniu
piętro 6, wejście E

lekarze
ratownicy medyczni
Program

Certyfikowane kursy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji: są to dwudniowe intensywne kursy dotyczące postępowania z pacjentami w stanach zagrożenia życia. Nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne. Ze względu na certyfikację forma czas i merytoryczna zawartość kursu jest taka sama w całej Unii Europejskiej, dlatego też uzyskany certyfikat jest ważny w całej Unii Europejskiej.
Tematyka kursu dotyczy miedzy innymi takich stanów jak, rozpoznanie poważnie chorego, wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych, zaburzenia rytmu serca, pacjent po urazie, resuscytacja, opieka poresuscytacyjna.

Prelegenci

dr n. med. i n. o zdr. Marcin Rybakowski, mgr Ryszard Szpunar, mgr Karol Juskowiak

Zapisy

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.
Zapisy do 10 listopada 2023.

Informujemy, że nie ma możliwości rezygnacji z kursu po dniu 10 listopada 2023 r. W przypadku braku uczestnictwa w wydarzeniu dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.

Cena

1 900 zł

Płatność na konto WIL:
PKO Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział 4 w Poznaniu
45 1020 4027 0000 1102 0404 3501
W tytule przelewu prosimy wpisać kod kursu: 1W/12/23
Wpłaty należy dokonać do 10 listopada 2023.

Kontakt

magdalena.walkowiak@wil.org.pl, tel. 61 852 58 60 wewn. 405

Informacje dodatkowe

Punkty edukacyjne:
lekarze i lekarze dentyści: 14; ratownicy medyczni: 16

Certyfikowane kursy Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji: są to dwudniowe intensywne kursy dotyczące postępowania z pacjentami w stanach zagrożenia życia. Nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne. Ze względu na certyfikację forma czas i merytoryczna zawartość kursu jest taka sama w całej Unii Europejskiej, dlatego też uzyskany certyfikat jest ważny w całej Unii Europejskiej.
Tematyka kursu dotyczy miedzy innymi takich stanów jak, rozpoznanie dziecka poważnie chorego, wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych, zaburzenia rytmu serca, pacjent po urazie, resuscytacja, opieka poresuscytacyjna.